ایران آنلاین: آرایشگر خشمگین برای ادب کردن مشتری نافرمانش، گوش او را با قیچی برید و بخشی از سرش را هم تراشید.

مرد ۴۶ ساله که در شهر «میدسون» ایالت «ویسکانسین» امریکا آرایشگری می‌کرد، وقتی مشتری ۲۲ ساله‌اش به حرف‌های او گوش نکرد و مدام سرش را تکان داد در اقدامی وحشیانه با قیچی گوش او را برید و پیش از اینکه مشتری نگونبخت بتواند از جایش بلند شود قسمتی از سرش را تراشید.
مشتری که از شدت درد و عصبانیت فریاد می‌زد بلافاصله پلیس را خبر کرد و آرایشگر عصبانی بازداشت شد.



لینک منبع

برچسب ها :