آغاز عملیات اجرایی ۲۷پروژه سیستم های آبیاری نوین درشهرستان فارسان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان ، دکتر غریب، دربازدید از روند اجرای این پروژه ها گفت: وزارت جهادکشاورزی درراستای کاهش مصرف آب وافزایش کارایی اعتباراتی رادرقالب بهره وری آب واجرای سامانه های نوین اختصاص داده است که درسال جاری درشهرستان فارسان عملیات اجرایی ۲۷پروژه در سطح ۵۵۰هکتار از اراضی وبا اعتباری بالغ بر ۶/۵ میلیارد تومان آغاز گردیده است.

وی،اظهارکرد:با اجرای این پروژه ها ۲/۵میلیون مترمکعب صرفه جویی درآب انجام خواهد شد وهمچنین افزایش عملکرد درواحد سطح را بدنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با توجه به این که اکثریت کشاورزی دراستان بصورت خرده مالکی می باشد با اجرای پروژه های مذکور به هدف یکپارچه سازی کشت ودرنتیجه افزایش تولید وکارایی خواهیم رسید.

 

۴۶

 لینک منبع

برچسب ها :