سرویس سیاسی فردا: در پاسخ به اتهامات معصومه ابتکار به مردمی که در خیابان هستند و مرتبط دانست آن‌ها به خارج از کشور مسیح علینژاد پیام زیر را منتشر کرد.

خانم ابتکار! سال هشتاد و هشت لیست خانواده‌های کشته شدگان و شماره تماس خانواده‌های شان را شما برای منی که خبرنگار خارج نشین بودم ارسال کردید و می‌گفتید، چون این مردم در داخل رسانه‌ای ندارند! الان به مردمی که توی خیابان هستند و هیچ رسانه‌ای ندارند می‌گویید از خارج رهبری می‌شوند؟ چرا برای مردم پرونده سازی می‌کنیدلینک منبع

برچسب ها :