انتقاد عزت الله ضرغامی از سخنان آقای
صدیقی خطیب جمعه تهران، از آن جهت که کم سابقه بود زیاد به چشم آمد. پیش از آن، او
و دیگر همفکرانش کمتر به خود جرات نقد علنی سخنان علما و روحانیون ارشد اصولگرا را
داده بودند.

انتقاد که سهل است، خشم و عصبانیت از
مواضع برخی علمای اصولگرا در جلسات دربسته این جناح کم نیست اما آنچه بسیار کمیاب
است انتقاد علنی. اکثریت فعالان اصولگرا ترجیح می دهند در جلسات دربسته به رهبران
جناح خود بد و بیراه بگویند اما در عرصه عمومی به توجیه رفتارها و گفتارهای اشتباه
و پرهزینه آنها مشغول باشند. بیشترین انرژی این بخش از اصولگرایان صرف ماله کشیدن
بر این اشتباهات می شود.

همین رویه محافظه کارانه بوده که جناح
اصولگرا را به انحطاط کشانده و تصور اصلاح و بازسازی آن را زهی خیال باطل کرده
است.

انتقاد علنی آقای ضرغامی از این جهت مهم
است که پا را از نقد پنهان فراتر گذاشته و علنی به انتقاد از امام جمعه تهران
پرداخته، اما این اقدام او کافی نیست. چه بسیار اصولگرایانی که در این سالها همین
راه را رفته اند اما به دلیل فشارها و «از شما انتظار نداشتیم‌»ها در همین مرحله متوقف
و چه بسا برای اثبات وفاداری خود پسرفت های عجیب تری کرده اند. معدود افرادی بوده
اند که همچون علی مطهری از مرحله ضرغامی‌طور نیز گذشته و به یک منتقد تمام عیار
تبدیل شده اند.

نقد علنی رهبران جناج آن هم روحانیون
صاحب نفوذ بسیار پرهزینه است. مرحله بعد از ضرغامی، حذف تدریجی و به حاشیه رانده
شدن در جناح است.

اصولگرایان جوان تنها در صورتی می توانند
از شکست های پی در پی رهایی یابند که هزینه نقد مداوم علنی رهبران کهنسال خود را
بپردازند، در غیر اینصورت همیشه در تمامی رقابتها باید چشم به دوپینگ بدوزند.

 لینک منبع

برچسب ها :