اولین تجمع اعتراض‌آمیز بعد از دیوارکشی اطراف مجلس/تجمع مالباختگان موسسات اعتباری در بهارستان

به گزارش خبرآنلاین، چندماهی از حمله
داعش به خانه ملت می گذرد و از آن تاریخ دیواری بتنی برای حفاظت از خانه ملت به
دور ساختمان هرمی شکل بهارستان کشیده شد؛ دیواری که با هدف محافظت از مجلس کشیده شده بود. این مسئله که با واکنش های
متفاوتی روبه رو شد و مسوولین اجرایی و هیات رئیسه مجلس به آن پاسخ دادند که این
حصارکشی برای محافظت از تحصن کنندگان هم هست.

حالا بعد از مدت ها
اولین اعتراض و تحصن در بیرون از حصار مجلس برگزار شد. امروز تعدادی از مالباختگان
موسسه مالی و اعتباری آرمان در برابر مجلس با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به
وضعیت سپرده های خود نشان دادند. آنها که جمعیتی بیش از ۶۰ نفر داشتند با در دست
داشتن پلاکاردهایی در مقابل درب جنوبی مجلس تجمع و از نمایندگان درخواست کردند تا
به وضعیت انها رسیدگی کنند. نیروی انتظامی نیز برای حفظ امنیت، اطراف تحصن کنندگان
ایستاده بودند.  

۲۹۲۱۶لینک منبع

برچسب ها :