بعد از تجمع تعداد معدودی از دانشجویان دانشگاه تهران در روز گذشته که شعار های ساختار شکنانه علیه مقامات نظام سر دادند امروز دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران در تجمعی با واکنش به این ساختار شکنی ها از دولت روحانی خواستند به مشکلات معیشی مردم توجه داشته باشد ودر جهت رفع آن مشکلات تلاش کند.

سرویس سیاسی فردا: بعد از تجمع تعداد معدودی از دانشجویان دانشگاه تهران در روز گذشته که شعار های ساختار شکنانه علیه مقامات نظام سر دادند امروز دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران در تجمعی با واکنش به این ساختار شکنی ها از دولت روحانی خواستند به مشکلات معیشی مردم توجه داشته باشد و در جهت رفع آن مشکلات تلاش کند.لینک منبع

برچسب ها :