دکتر حسن روحانی با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مصدومان زلزله عیادت کرد.

سرویس عکس و فیلم فردا: دکتر حسن روحانی با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مصدومان زلزله عیادت کرد.

 لینک منبع

برچسب ها :