تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید.

 لینک منبع

برچسب ها :