سرویس سبک زندگی فردا: با یک تکنیک ساده کاغذ خود را با ابرهای بهاری تزیین کنید. در ادامه این مطلب را به نقل از بردوک بخوانید.

 

 آموزش کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

وسایل لازم:

کاغذ یا مقوا

اسفنج

رنگ آکریلیک یا جوهر

مراحل ساخت:

روی یک کاغذ طرح ابر را بکشید و آن را ببرید تا الگوی شما آماده شود.

 

آموزش کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

الگو را روی پایین ترین نقطه ی کاغذ نقاشیتان بگذارید و اسفنج آغشته به رنگ را روی مرز ابر و کاغذ نقاشی بزنید.

 

آموزش کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

برای ابر بعدی٬ جای الگو را عوض کنید و کمی هم بالاتر از دفعه قبل بگذارید. فقط مراقب باشید ابر دوم روی ابر اول کشیده نشود.

آموزش کشیدن آسمان ابری با اسفنج و الگو

برای ابر بعدی٬ جای الگو را عوض کنید و کمی هم بالاتر از دفعه قبل بگذارید.لینک منبع

برچسب ها :