سایپا (خساپا)

سهام گروه سایپا در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۳ هزار و ۴۰۰ سهم در ابتدای هفته به ۲ هزار و ۸۲۲ سهم کاهش یافت و حجم از ۴۳ میلیون و ۲۳۴ سهم با رشد به ۴۴ میلیون و ۶۷ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند منفی ۲٫۴۵ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به روند نزولی ۱٫۸۵ درصدی رسید.

7 گروه خودرویی با نوسان منفی معامله شدند/ دوربرگرداندن خودرویی‌ها در جاده تالار+نمودار

ایران خودرو (خودرو)

سهام گروه ایران خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از یک هزار و ۴۴ سهم در ابتدای هفته به ۳۹۷ سهم كاهش يافت و حجم از ۱۳ میلیون و ۴۹ سهم با كاهش به ۴ میلیون و ۲۵۴ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند منفی ۳٫۶۸ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به روند نزولي ۰٫۲۵ درصدی رسید.

7 گروه خودرویی با نوسان منفی معامله شدند/ دوربرگرداندن خودرویی‌ها در جاده تالار+نمودار

زامیاد (خزامیا)

سهام گروه زامیاد در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از يك هزار و ۴۱۴ سهم در ابتدای هفته به ۵۹۴ سهم كاهش یافت و حجم از ۱۹ میلیون و ۹۷۹ سهم با كاهش به ۸ میلیون و ۷۹۸ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی ۲٫۸۵ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته متوقف به روند مثبت ۰٫۴۳ درصدی رسید.

7 گروه خودرویی با نوسان منفی معامله شدند/ دوربرگرداندن خودرویی‌ها در جاده تالار+نمودار

سایپا دیزل (خکاوه)

سهام گروه سایپا دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از یک هزار و ۵۰۶ سهم در ابتدای هفته به ۳۷۶ سهم کاهش يافت و حجم از ۲۶ ميليون و ۱۶۳ سهم با کاهش به ۵ ميليون و ۸۷۵ سهم رسيد.

در ابتدای هفته اين سهم با روند نزولی ۴٫۶۹ درصدی روبرو شده كه اين روند در پايان هفته به روند منفی ۰٫۸۳ درصدی رسيده است.

7 گروه خودرویی با نوسان منفی معامله شدند/ دوربرگرداندن خودرویی‌ها در جاده تالار+نمودار

پارس خودرو (خپارس)

سهام گروه پارس خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از يك هزار و ۶۱۱ سهم در ابتدای هفته به ۵۹۸ سهم كاهش یافت و حجم از ۲۱ میلیون و ۶۸ هزار با كاهش به ۷ میلیون و ۱ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با کاهش ۳٫۷۸ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته متوقف و با روند منفی ۰٫۵ درصدی رسید.

7 گروه خودرویی با نوسان منفی معامله شدند/ دوربرگرداندن خودرویی‌ها در جاده تالار+نمودار

گروه بهمن (خبهمن)

سهام گروه بهمن در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از ۴۳۹ سهم در ابتدای هفته به ۳۴۹ سهم كاهش یافت و حجم از ۱۱ هزار و ۴۹۳ با کاهش به ۷ میلیون و ۳۰۷ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی ۱٫۷ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته ادامه و به کاهش ۰٫۹۸ درصدی رسید.

7 گروه خودرویی با نوسان منفی معامله شدند/ دوربرگرداندن خودرویی‌ها در جاده تالار+نمودار

ایران خودرو دیزل (خاور)

سهام گروه ایران خودرو دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از یک هزار و ۱۱۰ سهم در ابتدای هفته به ۳۸۲ سهم کاهش یافت و حجم از ۱۵ میلیون و ۹۷ هزار با کاهش به ۵ میلیون و ۵۶۴ سهم رسید.

در ابتدای هفته این سهم با روند نزولی ۴٫۵۱ درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته متوقف و با روند مثبت ۰٫۸۵ درصدی رسید.

7 گروه خودرویی با نوسان منفی معامله شدند/ دوربرگرداندن خودرویی‌ها در جاده تالار+نمودار

 در این رابطه همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه گفت: روند ضعیف معاملات بورس در هفته گذشته به گروه خودرویی‌ها نیر سرایت کرد و نگرانی‌های به مسائل ارزی مربوط به به این گروه باز می‌گردد.

وی در ادامه افزود:با افزایش قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد هزینه شرکت‌های خودرویی وابسته به واردات نیز به نسبت افزایش پیدا می‌کند و این امر موجب شده تا حدودی خودروسازها در حاشیه قرار بگیرند.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قطعه‌سازان همچنان در انتظار خودروسازها برای دریافت نرخ جهت تهیه مواد اولیه نظیر فلزات  هستند که با وجود افزایش نرخ این مواد، در صورت عدم رشد قیمت مواد اولیه داخلی حاشیه سود گروه خودرویی به شدت پایین خواهد آمد.

دارابی خاطر نشان کرد: در شرایط کلی بازار با روند منفی روبرو بوده و گروه خودرویی نیز به تبعیت بازار در هفته اخیر حرکت کرده است.

گزارش میزان حاکی از معامله گروه‌های سایپا، سايپا ديزل، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، ایران خودرو دیزل و ایران خودرو با توجه به روند نزولی شاخص بورس تا انتهای هفته با نوسان نسبتا منفی معامله شدند.لینک منبع

برچسب ها :