سرویس سیاسی فردا: با توجه به اتفاقات اخیر و درگیری های چند روز گذشته در شهر های مختلف کشور، رییس جمهور تا ساعاتی دیگر در مورد این حوادث به سخنرانی خواهد پرداخت.
منبع: روزنامه ایرانلینک منبع

برچسب ها :