سرلشکر قاسم سلیمانی در حال مطالعه کتابی از گابریل گارسیا نویسنده مشهور کلمبیایی در هواپیما را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: سرلشکر قاسم سلیمانی در حال مطالعه کتابی از گابریل گارسیا نویسنده مشهور کلمبیایی در هواپیما را مشاهده می کنید.

 لینک منبع

برچسب ها :