ساعتی قبل هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ترکیه ای در مسیر آنکارا به ترابوزان، هنگام فرود از باند خارج شد در این سانحه هیچیک از مسافران آسیب ندیده است.

سرویس عکس و فیلم فردا: ساعتی قبل هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ترکیه ای در مسیر آنکارا به ترابوزان، هنگام فرود از باند خارج شد در این سانحه هیچیک از مسافران آسیب ندیده است.

 بوئینگ ترکیه‌ای هنگام فرود از باند خارج شدلینک منبع

برچسب ها :