تصویری از گروه امداد و نجات ایرانی که در نزدیکی نفتکش حادثه دیده مستقر هستند.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصویری از گروه امداد و نجات ایرانی که در نزدیکی نفتکش حادثه دیده مستقر هستند.

گروه امداد و نجات در نزدیکی نفتکش حادثه دیدهلینک منبع

برچسب ها :