یکی از بانک‌های تجاری لبنان موظف شده است برای «هتل چهار فصل بیروت» و «هتل موونپیک بیروت» که بخشی از مالکیت آن را ولید بن طلال، شاهزاده سعودی بر عهده دارد، خریدار بیابد. مقامات عربستان، این شاهزاده میلیاردر سعودی را به ظن فساد بازداشت کرده اند.

باشگاه خبرنگاران: هتل‌های «ولید بن طلال»، شاهزاده بازداشت شده سعودی در بیروت لبنان به فروش گذاشته شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی دیلی استار لبنان، یکی از بانک‌های تجاری لبنان موظف شده است برای «هتل چهار فصل بیروت» و «هتل موونپیک بیروت» که بخشی از مالکیت آن را ولید بن طلال، شاهزاده سعودی بر عهده دارد، خریدار بیابد. مقامات عربستان، این شاهزاده میلیاردر سعودی را به ظن فساد بازداشت کرده اند.

علت فروش دارایی های ولید بن طلال در لبنان هنوز فاش نشده است. دو هتل پنج ستاره ای که از آنها نامبرده شد، جزء دارایی های مهم شرکت «هلدینگ کینگدم» عربستان در لبنان است.لینک منبع

برچسب ها :