فیلم | توفان شن در بستر دریاچه هامون


چند رسانه‌ای > فیلم – خشک شدن دریاچه هامون ناشی از قطع جریان آب هیرمند موجب افزایش زمان بادهای موسمی ۱۲۰ روزه به بیش از ۱۶۰ روزه شده و با وزش این بادها، گرد و غبار بستر دریاچه و حرکت شن های روان از افغانستان به خصوص در ماه های اواخر بهار و تابستان زندگی را برای ساکنان این استان بویژه شهرها و روستاهای منطقه سیستان و شهرستان زاهدان مشکل کرده است.



لینک منبع

برچسب ها :