خبرگزاری فارس: محسن هاشمی رفسنجانی در سی و چهارمین جلسه شورا با اشاره به اتفاقات دو روز اخیر گفت: ما در موقعیت هوشیاری ملی قرار داریم و به عنوان اعضای شورا توصیه می‌کنیم که از فضای هیجانی پرهیز کنید چراکه باید ملتی واحد بمانیم تا از گزند دشمان در امان باشیم.

وی ادامه داد: نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید به شیوه قانونی و در چارچوب رعایت قانون باشد نه به صورت هیجانی.

رئیس شورای شهر گفت: باید قبول کرد که فشارهای اقتصادی و تبعیض طبقاتی وجود دارد.

هاشمی تصریح کرد: پیگیری مطالبات به صورت مدنی مناسبترین روش است.لینک منبع

برچسب ها :