سفیر آلمان در تهران باز هم سوار بر نیسان آبی: استراحتی خوب بین قرارهایم در جنوب تهران

سرویس عکس و فیلم فردا: سفیر آلمان در تهران باز هم سوار بر نیسان آبی: استراحتی خوب بین قرارهایم در جنوب تهران.

 لینک منبع

برچسب ها :