باشگاه خبرنگاران جوان: نوذر شفیعی کارشناس شبه قاره، با اشاره به برگزاری نشستی تحت عنوان امنیت و توسعه پایدار در ازبکستان، اظهار کرد: هر کشوری در دنیا نگران امنیت خود و منطقه‌ای است که در آن حضور دارد، کشور ازبکستان نیز از این امر مستثنی نیست و در مرکز منطقه‌ای مهم و در عین حال نا امن آسیای مرکزی قرار دارد.

کارشناس شبه قاره گفت: جنس تهدیدات امروزی فرا مرزی و فرا سرزمینی است به عنوان نمونه داعش یکی از چنین مواردی است که می‌تواند منافع ملی کشور‌های آسیای مرکزی را نیز تحت تأثیر آثار سوء خود قرار دهد.

شفیعی افزود: امروزه کشور‌ها برای رفع دغدغه‌های امنیتی خود ناچارند به سمت همکاری با یکدیگر حرکت کنند و مقدمه این همکاری‌ها در برگزاری نشست‌های امنیتی فراهم می‌شود، تا به یک گفتمان مشترک پیرامون تهدیدات امنیتی دست یابند.

شفیعی خاطر نشان کرد:کنفرانس امنیتی ازبکستان به کشور‌ها یادآوری می‌کند همه با تهدیدات مشترکی روبه‌رو هستند و برای رفع آن‌ها باید به دنبال همکاری‌های مشترک و موثر باشند.

وی با بیان اینکه بین ایران و مناطقی مانند آسیای مرکزی وابستگی امنیتی وجود دارد، تصریح کرد: ایران به عنوان همسایه کشور‌های آسیای مرکزی در مسائل امنیتی این بخش از جهان دخیل است به دلیل اینکه مسائل امنیتی ما و آسیای مرکزی دارای تأثیرات متقابل هستند.

کارشناس شبه قاره بیان کرد: امروزه امنیت، یک مقوله جامع است و شامل ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌شود و همین امر یکی از دلایل وابستگی متقابل امنیتی بین ما و آسیای مرکزی است.

وی ادامه داد: ایران یک کشور تأثیرگذار و بازیگر موثر در عرصه منطقه‌ای است، بنابراین همکاری ایران با هر کشوری در حوزه امنیت می‌تواند زمینه بسیار موفقیت آمیزی برای برون رفت از بحران‌های امنیتی را فراهم کند.

کارشناس شبه قاره تأکید کرد: حضور ایران در چنین کنفرانس‌هایی از جنس امنیت به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مباحث امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه منجر می‌شود، چرا که اساسا برخی از رفتار‌های کشور‌ها متاثر از حضور دیپلماتیک آن‌ها در چنین کنفرانس‌هایی است و جایگاه ایران با حضور در چنین نشست‌هایی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و تأثیرگذار تثبیت می‌شود.لینک منبع

برچسب ها :